line
line
Itt vagy:Címlap + Szálláshelyek + Super User
péntek, 18 október 2013 10:57

Városi Könyvtár

 

 

Könyvtár típusa: Városi Könyvtár

Település: Pálháza 3994 Dózsa György út 151.

Vezető: Hörcsik Balázs

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: 06 20/58-68-839

A település lélekszáma: 1100 fő

A könyvtár állománya: 6 675 könyvtári egység

Az álományban itt kereshetnek: http://opac.rfmlib.hu/WebPac/CorvinaWeb;?action=advancedsearchpage

A könyvtár szervezetileg összevont intézmény, elhelyezkedése közös épületben a Művelődési Házzal, alapterülete: 90 m2.

 

 

A könyvtár szolgáltatásai:

 • a könyvtári dokumentumok helyben használata, arra rendelt részének kölcsönzése
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • könyvtárhasználati foglalkozások,
 • rendezvények szervezése
 • író-olvasó találkozók,
 • másolás, szkennelés, nyomtatás, faxolás,
 • internet használat,

A könyvtár nyitva tartása:

 • Hétfő:                       13.00-16.00
 • Kedd:            8.00-11.00  -  14.00-16.00
 • Szerda:         8.00-11.00  -  14.00-16.00
 • Csütörtök:    8.00-11.00  -  14.00-16.00
 • Péntek:         8.00-11.00  -  14.00-16.00
 • Szombat:                14:00-16:00
 • Vasárnap ---------

 

 

szerda, 25 szeptember 2013 11:24

Térségi Művelődési Ház

 

Cím: 3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 151.
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web:  www.palhaza.hu
Tel: 06-30/907-53-71

 

 

 

Pálháza városában a 2010. májusi és júniusi esőzések miatt a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, melynek befogadója a Bózsva patak, nem bírta el a terhelést, és a leáramló vizek kiléptek a mederből.
A lezúduló felszíni csapadékvizeket a domboldalról vezetett, a főutca alatt áthaladó kiépített árok medre nem tudta befogadni, ennek következtében az Önkormányzat tulajdonában lévő 148/2 helyrajzi számú, valamint a 136/1 helyrajzi számú Dózsa György út alatt lefutó, a református templom előtt elhaladó és a főutca alatt átvezetett kiépített burkolt árok (137 helyrajzi szám) ingatlanokon keletkeztek károk.
Az árvíz tönkretette a templom körüli utakat és járdákat, megsérültek, megsüllyedtek a burkolatok, összetöredezés és anyagkárosodás is fellelhető.
A vízrendezés és az utak rendbetétele feltétlenül elvégzendő a további vízkárok megelőzése miatt.
Ugyanez vonatkozik a templom tágabb környezetére, az úgynevezett Szugra is.
Az árvíz a Református Egyház tulajdonában lévő 149 helyrajzi számú templom épületét és környezetét is érintette. Az árvíz átáztatta a templom falait és lábazatát, valamint a kerítését is. Kisebb mértékű szerkezeti károsodások jelei is megmutatkoznak. A templom és környezete is rekonstrukcióra szorul.

A károk elhárítására Pálháza Város Önkormányzata –konzorcium vezető- és a Református Egyházközség Pálháza –konzorciumi tag- az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken alapjára „Településrekonstrukció Pálháza árvíz sújtotta területein” címmel. Pályázati azonosító: ÉMOP-3.2.1/E-11-2011-0065.

Az árvíz okozta károk rendbetétele három fő feladatcsoportra tagolódik.
Első és legfontosabb a vízrendezés megoldása a további árvízkárok megelőzésére.
Második a közterületi utak és járdák helyreállítása, kialakítása, összhangban a vízrendezési feladatokkal.
A harmadik pedig a Református templom és környezete rendbetétele.

Vízrendezés megoldása a további árvízkárok megelőzésére, közterületei utak és járdák helyreállítása, kialakítása, összhangban a vízrendezési feladatokkal..

A fő célok megvalósítását úgy kívánja a város megvalósítani a pályázati szempontra és
forrásokra tekintettel, hogy a terület egységes arculattal és rendszerben jelenjen meg, és a
környezetalakítás a térség megjelenésének hosszú távú, végleges megoldását adja.
Ezért a pályázati kereteknek megfelelően a területrendezés három részre, ütemre bomlik, de
úgy, hogy mégis egy egészet képezzen.
A megoldandó problémákat és a projektben alkalmazott műszaki megoldásokat az alábbiak
szerint foglalhatjuk össze:

Az árvízzel érintett területen belül a közterületek állapota fokozottan leromlott, korlátozottan használható több helyen, mivel az útalapok teljesen átáztak és meggyengültek, jelentős teherbírás romlás következett be, több helyen a közterületek megsüllyedtek, illetve a burkolatok tönkrementek.
A tervezett műszaki tartalom tervezői felmérés alapján alátámasztott, az utak és gyalogos forgalom esetében a tervező forgalmi vizsgálata alapján készült el.
A projekt úgy került kidolgozásra, hogy egymással párhuzamos, közvetlenül kapcsolódó vonalas infrastruktúrafejlesztés és padkarendezés is megvalósításra kerül (útépítés - vízrendezés), a kapcsolódó zöldterületek is megújításra kerülnek.
A közterületek megújítása estében a közlekedésbiztonságot szolgáló közúti jelző táblák is kihelyezésre kerülnek a közlekedésbiztonság növelése céljából, melyeket a forgalomtechnikai terv határoz meg
Gondoskodunk a terület kerékpáros forgalmának biztosításáról a vegyes használatú utak kijelölésével, valamint a közterületeken és a templomhoz kapcsolódóan kerékpártámaszok is kihelyezésre kerülnek.
Az első ütem tartalmazza a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos vízrendezés feladatkörét, és a vízrendezéshez kapcsolódó közterületek rendezését is. Ezek a közterület rendezések részben az árvízkárok miatt kerültek előtérbe, de nem elhanyagolható a vízrendezés megépítése során az építéssel érintett közterületek, elsősorban zöldterületek helyreállítása sem.
A második ütem a káreseménnyel érintett közterületek fejlesztése (városi funkciók).
Ezen belül az önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózat fejlesztésére, járdák felújítására és fejlesztésére kerül sor. A két feladatcsoport egy időben valósul meg.

A káreseménnyel érintett közterületek fejlesztéséhez kapcsolódóan ingyenes használatú közterületi parkolók kiépítésére kerül sor, valamint a közintézmények környezetében kerékpár támaszok elhelyezésére is sor kerül.
A gyalogos forgalom számára járdák kiépítését tervezzük a középülethez, a templomhoz, illetve a csapadékvíz elvezető rendszerhez, és az úthálózat fejlesztésekhez kapcsolódóan.
A lakótelkek megközelítését a kapubehajtók kiépítésével segítjük elő.
A zöldfelületek fejlesztésére a csapadékvíz elvezető rendszerhez, illetve az úthálózat fejlesztéséhez kapcsolódóan kerül sor, járdák kiépítésére is sor kerül, illetve a meglévő járdák felújítása is megtörténik.
Az önállóan nem támogatható tevékenységekkel érintett közterületek kialakítását az érintett területszakaszokat mindig azzal a fő tevékenységgel együtt kezeljük, amelyekhez kapcsolódik.

Református templom és környzete rendbetétele
Projekt célja: A romantikus stílusban épült református templom épületének homlokzati felújítása, mely felújítás során a környező templomudvar és közterület is megújul, ezzel méltó környezetet teremtve a település legrégebbi templomépületének. További cél a templom részleges akadálymentesítése, valamint az emlékmű környezetének megújítása.
Fontos szempont volt továbbá az, hogy a megújított épület és a hozzá tartozó környezet a városi főtér szerepét is betölthesse, hiszen az udvaron belül elhelyezett emlékműnél tartják az ünnepi megemlékezéseket, és ennek a feladatnak is meg kell felelnie a felújításnak.

A Református templom felújítása - mely a tervezett fejlesztés kiemelt eleme a csapadékvíz elvezető rendszer megoldásával és a környezet és épület rehabilitációjával, valamint a templomudvar kerítésének rekonstrukciójával, melynek vízvédelmi szerepe is van, hiszen az udvar szintje lejjebb van a környező közterületnél, - minőségi változást jelent.

A megvalósítandó feladatok részletezése:

Meglévő héjazat cseréje a kor igényeinek megfelelő technológiai megoldásokkal, illetve templomhoz illeszkedő új héjazattal.
Bádogozások, ereszcsatornák és lefolyók cseréje épülethez illeszkedő anyagú és színű elemekkel.
Meglévő tetőszerkezet feltárás után meghatározott elemeinek cseréje, pótlása, javítása költséghatékony módon és szükséges mértékben.
Homlokzati felületeken vakolatok cseréje, pótlása, illetve eredetivel megegyező homlokzati felület kialakítása (díszítések visszaállítása)
Felázott falfelületek esetében falszárító vakolatok alkalmazása.
További felázások megszüntetése érdekében drénezett kavicsolt sáv kialakítása az épület körül.
Bejárati ajtó cseréje (csere után az építés korában használatos megjelenés biztosítása)
Részleges akadálymentesítés, a bejárat akadálymentesítésével.
A tervezett felújítás során a megadott anyaghasználat, valamint az alkalmazott homlokzati színek és megoldások illeszkednek a kultúrtáj épített környezetéhez, illetve az eredeti stílusjegyekhez.

kedd, 19 március 2013 09:57

Vágáshuta

A falut mai napig jelentős számú szlovák nemzetiség lakja. Hagyományaikat gondosan őrzik: népdalkör, tájház gondozza a szellemi és tárgyi emlékeiket.

A Vágáshutai Hagyományőrző Vegyes Népdalkör számos rendezvényen, kórustalálkozón szerepel szép eredményekkel, immár 15 éve. Az évről évre megrendezésre kerülő falunap, főzőverseny, közös ünnepségeken való részvétel a falu kulturális életének szerves részét képezik és az őslakosok, illetve az egyre bővülő üdülő közösség jó kapcsolatát erősíti. A kultúra terén igen sokat tesz a községért a Vágáshutáért Közhasznú Egyesület.

Tagjai és vezetősége lelkes patrónusai bármely rendezvénynek és a helyi hagyományápolásnak, nemcsak anyagi segítséget nyújtva, hanem aktív szerepet vállalva ezek megrendezésében és lebonyolításában is. A település szabadtéri színpadán fogadja évről évre a Nemzetiségi Dalostalálkozó számos fellépő csoportját a Vágáshutai Hagyományőrző Vegyes Népdalkör. A településen áthalad az Országos Kék Túra útvonala, de ezen kívül is egyre látogatottabb turisztikai célpont ez a különleges fekvésű település.

Ma már több erdei pihenőhely, szalonnasütő és tanösvény nyújt változatosabb programlehetőséget az idelátogató kirándulóknak a település határában. Az állattartás újból visszatérni látszik a településre, egyre több portán újból megjelent a baromfi, egy-két helyen jelen van a ló és néhány a hegyvidéki tájban legelésző gimesi rackajuh is növeli a látványosságot és fűszerezi e hegyvidéki falu hangulatát.

kedd, 19 március 2013 09:54

Kőkapu

Talán nincs is a földön olyan ember, aki legalább rövid időre ne szeretett volna kastélytulajdonos lenni. Különösen, ha ez a kastély vadregényes tájon, gyönyörű környezetben áll - mondjuk egy szép tó partján, sziklaszirten.

Ha nem is tulajdonosa, de vendége Ön is lehet a Zempléni-hegységben, Pálházától alig 7 kilométerre Kőkapun, a Károlyiak egykori vadászkastélyának.

A csodálatos völgyben haladva lélegzetelállító látvány tárul a szem elé, érkezzünk bár autóval, motoron, kerékpáron, gyalog - vagy a több mint száz éve épült erdei kisvasúton. A hangulatosan kanyargó út a tóhoz visz, partján megállva megcsodálhatjuk a múlt század közepén a sziklára épített vadászkastélyt (alatta a kisvonat alagútjával), amely szinte őrzi a magasból a vidéket. A kilátóból belátható a völgy mindkét oldala.

Ez a vidék a Károlyiak korában, majd századunk első felében felkapott vadászhely volt, megfordult itt több állami vezető is. Napjainkban nemcsak a vadászok kedvenc helye, hanem azoké is, akik a csendet, a tiszta, békés természetet szeretik, az erdei sétákat, a patak csobogását. Vendégeink csónakázhatnak, horgászhatnak a tavon, kirándulhatnak az erdei kisvasúttal. Kívánságra szervezünk gyalogos, és kerékpáros túrákat, borkóstolót, város- és múzeumlátogatást, lovaglást, szlovákiai kirándulást.

A Vadászkastélyban 10+10 (pótágy), a Hotel*** épületben 46+24 (pótágy), az ifjúságiszállóban 48, a rönkházakban 10-10 személy elhelyezésére van lehetőség, saját éttermünkben 150 vendég ellátásáról tudunk gondoskodni.

A kikapcsolódás, pihenés, baráti, vagy családi találkozók mellett, a 120 és 30 fős konferenciatermeinkben továbbképzések, csapatépítőtréningek tarthatók, az étterem pedig bálok, esküvők és más rendezvények helyszínéül is szolgálhat.

Győződjön meg minderről személyesen!

kedd, 19 március 2013 09:25

Füzéri Vár

1205 és 1209 között Bánk bán volt Abaúj vármegye ispánja, a falu is az ő birtoka volt. Füzér története szorosan egybekapcsolódik a füzéri váréval, ami egy vulkáni eredetű dombon áll. A vár egyik legkorábbi váraink egyike, a tatárjárás előtt épült, 1235-ben már állt. II. András megvásárolta a várat, innentől a hozzátatozó falvakkal együtt királyi birtok volt.

A vár és a hozzátartozó település a 16. századtól Perényi Imréé, majd a Báthoriaké, a Nádasdyaké, majd a Károlyiaké volt. 1526–1527-ben ebben a várban őrizték a magyar koronát.

A Rákóczi-szabadságharc után a település elnéptelenedett, de később újra benépesült.
A település fűzfákról kapta a nevét.

kedd, 19 március 2013 09:20

Füzérradvány

Füzérradvány (Radvány) nevét 1262-ben említették először az oklevelekben Rodowan néven.
Radvány a pataki erdőispánsághoz tartozó királyi uradalom központja volt.

A radványi uradalom a Sárospatak feletti Makkoshotyka (Makramál) felett kezdődött a Radvány hegy és Radvány pataknál és Gönctől a mai Füzérradvány faluig terjedt, mint ez a füzéri uradalom 1270 évi határjárásából is látható.

1280 előtti oklevél szerint IV. László király Baksa nemzetségbeli Simon fia Tamás-nak adta a pataki ispánsághoz tartozó erdőóvók Radvány nevű földjét, és valószínűleg 1321-ben kerülhetett vissza Károly Róbert királyhoz, amikor Tamás fiai a pataki uradalommal együtt megkapták Borostyán várát és uradalmát. A 15.Századtól a Füzéry család birtokában volt.

A pápai tizedjegyzék szerint Radvány papja 1332-1333-ban 3 garas, 1334-ben 2 garas, 1335-ben 3 garas pápai tizedet fizetett.
Az 1910-es népszámláláskor Füzérradványnak 653 lakosa volt, ebből 637 magyar, 8 szlovák volt, melyből 333 római katolikus, 61 görög katolikus, 240 református volt.
A 20. század elején a település Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott.
A török időkben lakossága nagymértékben kipusztult, a 17. században a Károlyiak birtokába került, akik szlovákokkal és németekkel telepítették be. A Füzéry és a Bagossy család is rendelkezett itt birtokrésszel még a 19. században is.

péntek, 08 március 2013 13:04

Pálháza belterületi vízrendezése

Pálháza Város Önkormányzatának, ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0030 Támogatási Szerződés számú és „Pálháza belterületi vízrendezése” című projektje

2011. október 15.-i határidővel megvalósult.

A területet érintő vízelvezetési feladatok elsősorban tisztítási, mederrendezési és a meglévő burkolattal ellátott árokszakaszok rehabilitációjával kerültek megvalósításra.

A kivitelezési munkálatokat -az előzetesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján- a BODKŐ Projekt Kft. (3950 Sárospatak, Vásárhelyi Pál u. 4.) végezte.

Tervező: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1/5)

Műszaki ellenőr: Hegyköz Ép Bt. (3994 Pálháza, Dózsa György u. 50.)

Szuetta József

A kivitelezési munkák befejezését követően a fejlesztés (sikeres) műszaki átadás-átvételére 2011. szeptember 15.-én került sor.

A projekt indokoltsága, célja (pályázat benyújtásakori állapot):

    Pálháza város levezető meder: A Móricz Zs. utca és a Bisó-patak által közrefogott területen helyezkedik el. A meglévő levezető meder az 1980-as években készült el a Bisó-patak mederkorrekciójával. A mederszakasz függőleges vonalvezetése nem megfelelően lett kialakítva, ennek következtében a szelvények között mélypont alakult ki, mely befolyásolja a kialakuló csapadékvíz akadálytalan lefolyását a befogadó irányába. A nem megfelelő kialakítás következtében a mederben visszaduzzasztás alakul ki, mely esetleges vízkárokat, talajvíz emelkedést okoz. A TIGÁZ Zrt. által üzemeltetett gázfogadó telep kapubejárója alatt egy 600 mm átmérőjű vasbeton csőáteresz megroskadt, emiatt nagyobb mennyiségű csapadék esetén a csőáteresznél duzzasztás jön létre, és az útburkolatra kilépő vízmennyiséget a 37126. j. út a város központjába vezeti le.
    Móricz Zs. utca: vízelvezetési problémája a Rózsás utca és a temetőhöz vezető út közötti szakaszon alakult ki. Jelenleg ezen földmeder növényzettel sűrűn benőtt és a nagy esés miatt erősen berágódott., az utca bal oldali árka meglehetősen feliszapolódott.
    37126. j. út jobb oldali árok: ezen út jobb oldali árkát a Dózsa Gy. út illetve a Móricz Zs. utca csatlakozási pontja között szükséges tisztítani. A meglévő árokszelvény meglehetősen feliszapolódott, erodált, indokolt az árokszelvény burkolása.
    Sport utca: vízelvezetése megoldott, a problémát a meglévő mederburkolat tönkremenetele okozza. Emiatt a csapadékvíz beszivárog az útpálya szerkezetébe, mely az útburkolat tönkremeneteléhez vezet

A projekt keretében elvégzett munkálatok:


A település fő csapadékvíz elvezetési rendszere a Móricz Zs. utca és a Bisó-patak által közrefogott területen helyezkedik el. A mederrendezés követte a meglévő állapot vízszintes vonalvezetését. A megvalósult földmedrű keresztszelvény kialakítás a vízgyűjtő területről lefolyó csapadék vízhozamot képes elvezetni. A Móricz Zs. utca levezető medrébe 4 fenéklépcső került elhelyezésre, ezzel biztosítva a burkolt meder állékonyságát. A 37126 jelzésű út és Móricz Zsigmond utca közötti útpálya felületre lehulló csapadékvíz elvezetését szolgálja a 37126. jelzésű út jobb oldali árka, mely árokszelvény tisztításra és burkolásra került.

A fejlesztés során megvalósult vízelvezetési létesítmények:

7000 m burkolt árok, Bisó-patak jó karba helyezése.

Összességében a 285 db ingatlanban 800 fő csapadékvizek elleni védelme került megoldásra.

A projekt megvalósítás helyszínei:

    Pálháza város levezető meder (a Móricz Zs. u. és a Bisó-patak által közrefogott terület)
    Móricz Zs. utca
    37126 jelzésű út jobb oldali árok
    Sport utca

A projekt eredményeként létrejött csapadékvíz elvezető rendszer garantálja a biztonságos vízelvezetést, különösképpen azzal, hogy a vizek befogadása a Bisó-patakba biztosítottá vált. Mindezzel hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez.

2011. október 15.

péntek, 08 március 2013 13:02

Orvosi rendelő felújítás

péntek, 08 március 2013 12:39

Körzeti Alapszolgáltatási Központ

ÉMOP-4.2.1./A-09-2009-0018

"A pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ jelenlegi szolgáltatásainak bővítése, infrastrukturális fejlesztése, új szolgáltatások bevezétése, ezek infrastruktúrájának megteremtésével"

Pálháza Város Önkormányzata pályázati forrást nyert, a település központjában lévő Körzeti Alapszolgáltatási Központ, illetve annak telephelyéül szolgáló régi Polgármesteri Hivatal épületének a felújítására. A projekt tervezett összköltsége 107 647 772.- Ft, melyhez (90%-nak megfelelő) 96 882 995.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

A projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügyönkség, a Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt kivitelezője a Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (1182 Budapest, Tarkő utca 34/B), mely közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2010. szeptember 14.-én írták alá a szerződő felek, majd 2010. szeptember 15.-én a munkaterület átadás-átvételre került.

A kivitelezési munkálatok az ÉPFA-TERV Kft. (3994 Pálháza, Petőfi Sándor u. 1.) által elkészített tervdokumentációja alapján folynak. A tervdokumentációban jelen pillanatig egy alkalommal volt módosítás, melynek tényéről az önkormányzat változásbejelentés formájában tájékoztatta a Közreműködő Szervezetet.

20100922

A projekt irányítását 3 főből álló menedzsment végzi (projektmenedzser, pénzügyi menedzser, szakmai menedzser) megbízási szerződés alapján. Munkájukról minden hónapban írásos beszámolót készítenek.

A projekt kivitelezése a Támogatási Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, rendben zajlik.

2010.12.31.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A projekt megvalósítása a Támogatási Szerzodésben meghatározottak szerint halad. A jelentés idoszakában önkormányzatunk négy alkalommal nyújtott be változásbejelentést a Közremuködo Szervezet felé. Elso alkalommal jeleztük önkormányzatunk adószám változását, valamint Pálháza Város Önkormányzata polgármesterének személyében történo változást. Második alkalommal, muszaki tartalom módosítás változása miatt nyújtottunk be változásbejelentést, mely (a hiánypótlás nem megfelelo teljesítése miatt) elutasításra került. Ezt negyedik változásbejelentésként újra benyújtottuk. Harmadik változásbejelentés a projektmenedzsment megbízási díját terhelo járulékok változása miatt került benyújtásra. Ennek eredményeként a keletkezett járuléktöbblet átcsoporotosításra került a menedzsment megbízási díja költségvetési sorára. A menedzsment a projekt idoszak alatt minden hónap elején és végén értékelést készít az adott idoszakban elvégzendo, illetve megvalósított tevékenységeirol. A menedzsment a fejlesztéssel érintett területen havonta több alkalommal bejárást tart, egyeztet a kivitelezovel, az építésvezetovel, a muszaki ellenorrel, illetve a polgármesterrel és a jegyzovel. A kivitelezési munkálatok a vállalkozási szerzodésben meghatározott ütem szerint haladnak, eloreláthatólag a befejezési határido tartható a kivitelezo részérol. Jelenlegi állapot szerint az kivitelezési munkálatok több mint 90%-os készültségi fokot mutatnak. A tájékoztatás és nyilvánosság keretében a jelentés idoszak alatt megvalósult a sajtóesemény összegyujtése elemzése, szórólap (1000 db), Regionális sajtó megjelenés (Észak-Magyarország), sajtóközlemény (1 db), illetve a soron következo fotó dokumentáció elkészítése. Az eszközbeszerzések keretében a tervezett Citroen Berlingo típusú gépkocsi megvásárlásra került. A projekt keretében bútorzat és berendezési, konyhai eszközök beszerzésére is sor kerül, mely jelenleg folyamatban van. Összességében elmondható, hogy a projekt a Támogatási Szerzodésben elfogadott műszaki tartalom és idobeni ütemezésnek megfeleloen halad.


2011.05.31.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt kivitelezési munkálatai 2011. június végével befejeződtek, melyet sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás követett. Új szolgáltatásként bevezetésre került a családi naéközi két csoporttal (9-10 és 11-14 éves korcsoport), illetve a szenvedélybetegek nappali ellátása. A projekt keretében beszerzendő eszközök leszállítása jelenleg folyamatban van, a háztartási eszközök, illetve az informatikai, híradástechnikai és fintesz eszközök leszállításra kerültek. Az eszközök a rendeltetési helyüknek megfelelően elhelyezésre, illetve beüzemelésre kerültek. A projekt zárórendezvényére, illetve a projekt keretében megrendezésre kerülő sajtótájékoztatóra és nyílt napra 2011. szeptember 26.- án kerül sor.

 

Várjuk a Tisztelt Ellátottakat, a Tisztelt Lakosságot, illetve valamennyi érdeklődőt fenti rendezvényeinkre!

2011.08.31.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt további szakaszában eszközbeszerzésre az eszközök teljeskörű leszállítására sor került, az ellátandó és a már meglévő szolgáltatások ellátásának biztosítása érdekében:

    Személygépkocsi
    Bútorzat
    Informatikai, híradástechnikai és fitnesz eszközök
    konyhai eszközök.

A projekt zárórendezvényére, illetve a projekt keretében biztosítandó nyílt napra és sajtótájékoztatóra 2011. szeptember 26.-án került sor.

A projekt 2011. szeptember 30.-án befejeződött.

A beruházás során létrejövő alapszolgáltatási komplexum azon túlmenően, hogy nagy értéket képvisel, megfelel a minőségi szolgáltatási környezet biztosításához szükséges optimális feltételeknek.

További információ a www.nfu.hu oldalon található.

2011. szeptember 30.

No images found.