line
line
Itt vagy:Címlap + Szálláshelyek + Super User
péntek, 08 március 2013 12:39

Körzeti Alapszolgáltatási Központ

ÉMOP-4.2.1./A-09-2009-0018

"A pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ jelenlegi szolgáltatásainak bővítése, infrastrukturális fejlesztése, új szolgáltatások bevezétése, ezek infrastruktúrájának megteremtésével"

Pálháza Város Önkormányzata pályázati forrást nyert, a település központjában lévő Körzeti Alapszolgáltatási Központ, illetve annak telephelyéül szolgáló régi Polgármesteri Hivatal épületének a felújítására. A projekt tervezett összköltsége 107 647 772.- Ft, melyhez (90%-nak megfelelő) 96 882 995.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

A projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügyönkség, a Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt kivitelezője a Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (1182 Budapest, Tarkő utca 34/B), mely közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2010. szeptember 14.-én írták alá a szerződő felek, majd 2010. szeptember 15.-én a munkaterület átadás-átvételre került.

A kivitelezési munkálatok az ÉPFA-TERV Kft. (3994 Pálháza, Petőfi Sándor u. 1.) által elkészített tervdokumentációja alapján folynak. A tervdokumentációban jelen pillanatig egy alkalommal volt módosítás, melynek tényéről az önkormányzat változásbejelentés formájában tájékoztatta a Közreműködő Szervezetet.

20100922

A projekt irányítását 3 főből álló menedzsment végzi (projektmenedzser, pénzügyi menedzser, szakmai menedzser) megbízási szerződés alapján. Munkájukról minden hónapban írásos beszámolót készítenek.

A projekt kivitelezése a Támogatási Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, rendben zajlik.

2010.12.31.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A projekt megvalósítása a Támogatási Szerzodésben meghatározottak szerint halad. A jelentés idoszakában önkormányzatunk négy alkalommal nyújtott be változásbejelentést a Közremuködo Szervezet felé. Elso alkalommal jeleztük önkormányzatunk adószám változását, valamint Pálháza Város Önkormányzata polgármesterének személyében történo változást. Második alkalommal, muszaki tartalom módosítás változása miatt nyújtottunk be változásbejelentést, mely (a hiánypótlás nem megfelelo teljesítése miatt) elutasításra került. Ezt negyedik változásbejelentésként újra benyújtottuk. Harmadik változásbejelentés a projektmenedzsment megbízási díját terhelo járulékok változása miatt került benyújtásra. Ennek eredményeként a keletkezett járuléktöbblet átcsoporotosításra került a menedzsment megbízási díja költségvetési sorára. A menedzsment a projekt idoszak alatt minden hónap elején és végén értékelést készít az adott idoszakban elvégzendo, illetve megvalósított tevékenységeirol. A menedzsment a fejlesztéssel érintett területen havonta több alkalommal bejárást tart, egyeztet a kivitelezovel, az építésvezetovel, a muszaki ellenorrel, illetve a polgármesterrel és a jegyzovel. A kivitelezési munkálatok a vállalkozási szerzodésben meghatározott ütem szerint haladnak, eloreláthatólag a befejezési határido tartható a kivitelezo részérol. Jelenlegi állapot szerint az kivitelezési munkálatok több mint 90%-os készültségi fokot mutatnak. A tájékoztatás és nyilvánosság keretében a jelentés idoszak alatt megvalósult a sajtóesemény összegyujtése elemzése, szórólap (1000 db), Regionális sajtó megjelenés (Észak-Magyarország), sajtóközlemény (1 db), illetve a soron következo fotó dokumentáció elkészítése. Az eszközbeszerzések keretében a tervezett Citroen Berlingo típusú gépkocsi megvásárlásra került. A projekt keretében bútorzat és berendezési, konyhai eszközök beszerzésére is sor kerül, mely jelenleg folyamatban van. Összességében elmondható, hogy a projekt a Támogatási Szerzodésben elfogadott műszaki tartalom és idobeni ütemezésnek megfeleloen halad.


2011.05.31.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt kivitelezési munkálatai 2011. június végével befejeződtek, melyet sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás követett. Új szolgáltatásként bevezetésre került a családi naéközi két csoporttal (9-10 és 11-14 éves korcsoport), illetve a szenvedélybetegek nappali ellátása. A projekt keretében beszerzendő eszközök leszállítása jelenleg folyamatban van, a háztartási eszközök, illetve az informatikai, híradástechnikai és fintesz eszközök leszállításra kerültek. Az eszközök a rendeltetési helyüknek megfelelően elhelyezésre, illetve beüzemelésre kerültek. A projekt zárórendezvényére, illetve a projekt keretében megrendezésre kerülő sajtótájékoztatóra és nyílt napra 2011. szeptember 26.- án kerül sor.

 

Várjuk a Tisztelt Ellátottakat, a Tisztelt Lakosságot, illetve valamennyi érdeklődőt fenti rendezvényeinkre!

2011.08.31.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt további szakaszában eszközbeszerzésre az eszközök teljeskörű leszállítására sor került, az ellátandó és a már meglévő szolgáltatások ellátásának biztosítása érdekében:

    Személygépkocsi
    Bútorzat
    Informatikai, híradástechnikai és fitnesz eszközök
    konyhai eszközök.

A projekt zárórendezvényére, illetve a projekt keretében biztosítandó nyílt napra és sajtótájékoztatóra 2011. szeptember 26.-án került sor.

A projekt 2011. szeptember 30.-án befejeződött.

A beruházás során létrejövő alapszolgáltatási komplexum azon túlmenően, hogy nagy értéket képvisel, megfelel a minőségi szolgáltatási környezet biztosításához szükséges optimális feltételeknek.

További információ a www.nfu.hu oldalon található.

2011. szeptember 30.

Pálháza Város Önkormányzata 2008 januárjában pályázatot nyújtott be ÉMOP-1.1.1./C/2008-003 azonosítószámmal az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez ''Fókuszban a hegyközi vállalkozások- Pálháza Város Önkormányzatának inkubátor- ház fejlesztési projektje'' címmel.
Jelen fejlesztési programot az Irányító Hatóság, a kétfordulós pályázati eljárásrend első fordulójában feltételes támogatásra ítélte.
A projekt keretében Pálháza város központjában inkubátor ház létesül, a leromlott statikai állapotban lévő régi malom épület felújításával, környezetének parkosításával, térburkolásával, parkolók kialakításával.
A projekt célja a mikro- és kisvállalkozások létrejöttének támogatása, a már működő vállalkozások új fejlődési pályára állítása, ezáltal munkahelyek teremtése, a település és a mikrotérség gazdasági potenciáljának növelése.
A megépítendő inkubátorház terveink szerint 18 új és régi vállalkozás (új tevékenységi körrel) számára biztosít helyet.
A projektben szakmai partnerként az alábbi szervezetek vesznek részt és az alábbi szolgáltatást nyújtják a betelepülő vállalkozások számára:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- A felek egymással együttműködve rendszeresen szerveznek olyan fórumokat, találkozókat, ahol a résztvevők tájékozódhatnak az aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről.
- A kamara speciális eszközrendszerével szervezi a partneri kapcsolatokat, közvetíti a befektetőket, kiajánlja a potenciális lehetőségeket.
- A kamara képviseleti irodáján keresztül rendszeres tanácsadást biztosít a vállalkozások számára a pályázati lehetőségekről, hitellehetőségekről, üzleti ajánlatokról, jogi-pénzügyi, szakképzési, környezetvédelmi, iparjogvédelmi kérdésekről.
- Üzleti találkozók, kiállítások szervezésével segíti a vállalkozások piacának bővítését
Vállalkozói Inkubátorházak Szövetsége
- A már működő inkubátorházak tervezési és működési tapasztalatainak átadása.
- Meghívás a szakmai rendezvényekre.
- Megjelenés a VISZ honlapján, adatbázisában.
- Folyamatos kapcsolattartás, érdekképviselet.
- Közös rendezvényeken, projektekben való részvétel.
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
- Naprakész munkaerő-piaci információk nyújtása az inkubátorházban működő vállalkozások számára.
- Munkaerő-közvetítés.
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.
- A betelepülő vállalkozások részére tanácsadás, projektek feltérképezése, projektfejlesztés.
- Megvalósítandó fejlesztésekhez forrásszervezése.
- Képzések szervezése, lebonyolítása.
- Aktuális elérhető pályázati lehetőségekről folyamatos tájékoztatás.

Az inkubátorház által, a betelepülő- és külső vállalkozások számára tervezett szolgáltatások:
Tanácsadás:
- jogi
- pénzügyi-és számviteli
- adó
- biztosítási
- pályázatfigyelés-, készítés
Banki szolgáltatás:
- ATM terminál
Irodai szolgáltatás:
- recepció, információ
- telefonközpont, fax, e-mail, Internet
- fénymásolás, nyomdai szolgáltatás
- tárgyaló-, előadóterem
- rendezvényszervezés
Orvosi szolgáltatás:
- időszakos üzemorvos
Étkezési szolgáltatás:
- büfé, mozgóbüfé
- különterem, rendezvényterem
Kereskedelmi szolgáltatás:
- papír-írószer, nyomtatvány üzlet
Közlekedési szolgáltatás:
- tömegközlekedési kapcsolat
- központi parkolóhely
- kerékpár megőrző
Műszaki szolgáltatás:
- takarítás
- kommunális hulladékgyűjtés
Karbantartás:
- Általános karbantartás (víz, villany, fűtés, stb..)
- számítástechnikai karbantartás
Innovációs szolgáltatások:
- eseti K+F tanácsadás
- információs adatbázis kezelés
Egyéb:
- képzés

A betelepülő vállalkozások számára kínált előnyök:
- Városközpontban lévő, színvonalas, akadálymentes, kedvezményes bérleti díjú telephely (maximum 5 évre, ezután az inkubációs időszak megszűnik, a vállalkozás önálló piaci alapokon nyugvó lábra állhat, kikerül az inkubátorházból.)
- Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások, információk folyamatos biztosítása,
- Partnerkapcsolatok kialakításának elősegítése
- Kamarai szolgáltatások biztosítása
- Forrásteremtésben való közreműködés
- Irodai szolgáltatások biztosítása (recepció, információ, telekommunikáció, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás), melyet kedvezményes áron, helyben vehet igénybe, nem szükséges külön alkalmazottat tartania az ilyen jellegű feladatok ellátására
- Takarítás, karbantartás biztosítása, melyhez szintén nem szükséges önálló alkalmazottat tartania, ezt kedvezményes áron, igénybevett szolgáltatásként kapja az inkubátorháztól.
- Több, egymást segítő, egymás számára szolgáltató, értékesítő vállalkozás egy helyre történő koncentrálása, mellyel növelhető működésük hatékonysága
- Képzések helyben történő lehetőségének biztosítása, szervezése
- Jogi-, pénzügyi-, munkaügyi-, projekt tervezési-, pályázati tanácsadási szolgáltatások helyben történő biztosítása
- Információk, adatbázisok hozzáférési lehetőségének biztosítása
- Tárgyaló, rendezvényterem szükséglet, kedvezményes áron, helyben történő biztosítása
- Üzemorvosi szolgálta biztosítása
- Családbarát munkakörnyezet
- Jó megközelíthetőség, parkolási-, kerékpár tárolási lehetőség
- Maximum 5 éves inkubációs időszak, majd az „önálló lábra állás” elősegítése.

No images found.