line
line
Itt vagy:Címlap + Szálláshelyek + Super User

FELHÍVÁS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

SZEMÉTDÍJ MENTESSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁS IGÉNYLÉSÉRE

 

 

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek, Egyéni Vállalkozók!

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási rendelete tartalmazza a településen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezeteket érintő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alóli mentességet.

A jegyző igazolása alapján a vállalkozóknak megadott mentesség minden év december 31-ig tart.

 

A 2018. évre vonatkozó mentességhez az igazolást ismételten kérelmezni kell, és a kiállított igazolást a gazdálkodó szervezetnek 2017. december 1. és december 31. napja között kell igazolhatóan benyújtania a Zempléni ZHK. Kft. felé. E határidő jogvesztő!

 

Fenti határidőre tekintettel felhívom az érintettek figyelmét, hogy a mentességhez szükséges igazolás kiadását haladéktalanul kérelmezzék hatóságomnál.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.palhaza.hu honlapról, vagy igényelhető a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

Pálháza, 2017. november 23.

 

Csató Szabolcs

jegyző

 

 

KÉRELEM igazolás kiadására 2018. évi szemétdíj mentességhez

Hirdetmény

 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 16.-án tartott ülésén a 89/2017.(XI.16.) és a 90/2017.(XI.16.) Képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2018. évi fordulójában beadott pályázatokat elbírálta.

A döntésről minden pályázó elektronikus levélben kerül kiértesítésre.

 

 

 

Általános információk:

 

„A” típus

2017/2018. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat:

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/fő/hó         11 db

                                         Összesen:                     11 db

 

 

 

 

„B” típus

A 2018/2019. tanévtől kezdődően 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalt, aki a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

 

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/hó/fő         1 db

                                         Összesen:                     1 db

 

 

 

 

Pálháza, 2017. november 24.

 

 

                                                                                        Csató Szabolcs sk.

                                                                                                  jegyző

kedd, 24 október 2017 13:08

Meghívó! Táncház!

Meghívó tánház5 1

péntek, 08 szeptember 2017 07:14

Felhívás (iskolakezdési támogatás)

FELHÍVÁS

 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban élő gyermekek részére iskolakezdési támogatás kifizetését engedélyezi az alábbiak szerint:

 

Főiskolai, egyetemi hallgatók részére                                  12.000,- Ft/fő

 

Középiskola, 6 osztályos gimnázium 3.-6. évfolyamán

tanulók részére                                                                      10.000,- Ft/fő

 

Általános iskolai tanulók részére és a 6 osztályos

gimnázium 1.-2. évfolyamán tanulók részére                      6.000,- Ft/fő

 

A pálházai tanulók részére a támogatás kifizetése a Hegyközi Általános Iskola által átadott kimutatás alapján történik.

A nem helyben tanuló általános iskolai tanulók; középiskolai, főiskolai és egyetemi hallgatók részére történő kifizetéshez érvényes iskolalátogatási igazolás leadása szükséges.

 

A településen tartózkodási hellyel rendelkező diákok támogatásának feltétele: igazolás bemutatása az állandó lakcím szerint illetékes jegyzőtől, mely szerint az érintett településen nem részesül az iskolakezdéssel kapcsolatos támogatásban.

 

Az iskolalátogatási igazolás leadásának határideje: 2017. október 31., melynek elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Makó Edinánál vagy telefonon a 47/370-001-es telefonszámon.

 

Pálháza, 2017. szeptember 7.

 

 

Polgármesteri Hivatal

csütörtök, 17 augusztus 2017 07:04

Határozat községi zárlat elrendeléséről!

BO 11 ÉL 662 5 2017 page 0

 

 

 

 

BO 11 ÉL 662 5 2017 page 1

legeltetési til

 

 

 

legeltetési til2

No images found.