line
line
Pálháza | Üdvözöljük Hegyköz szívében

TÁJÉKOZTATÁS

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ MEGBÍZÁSÁRÓL

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Pálháza Város Önkormányzata 2016. január 1-től a városi főépítészi feladatok ellátásával a Virtuál Építész Stúdió Kft. képviseletében Tóth Krisztián László építész-tervezőt bízta meg.

 

A főépítész feladata többek között az építésügyi hatósággal történő egyeztetések lefolytatása a település közigazgatási területén történő engedélyköteles eljárások során.

Kérem, hogy az építési, felújítási munkálatok, illetve a tervezés megkezdése előtt szíveskedjenek a városi főépítészt egyeztetés céljából felkeresni.

 

A főépítész elérhetőségei:

Virtuál Építész Stúdió Kft: Tel: 47/323-191

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth László építész-tervező: mobil: 30/57-88-966

 

 

Szebeni Endre
polgármester

Kategória: Friss hírek
hétfő, 08 február 2016 15:27

Birkózás! Akikre büszkék lehetünk!

Birkózás! Akikre büszkék lehetünk!

 

 

Istenes László a Pálháza VSE elnöke 2014 decemberében vehette át a Magyar Birkózó Szövetség legmagasabb
kitüntetését a "Magyar Birkozósport Érdemérem" Arany fokozatát

Dr. Hegedűs Csaba akkori MBSZ elnökétől.

2016. január 30-án a Budapest Körcsarnok ünnepélyes átadóján pedig Német Szilárdtól a jelenlegi MBSZ elnökétől pályafutásának befejezésének apropóján újabb elismerésben részesült: "köszönettel és elismeréssel a magyar birkozó sportban végzett több évtizedes áldozatos munkájáért."

 

Elnök Úrnak köszönjük a Pálházán közel 9 éven keresztül végzett munkáját, jó egészséget és pihenést a további élethez.

 

PVSE Elnökség

 

 

 

Itenes László kitüntetés

Kategória: Friss hírek
kedd, 12 január 2016 10:33

Tájékoztatás! (Pálháza Tv)

 

 

Tájékoztatás!

 

 

 

A Pálházi kábel TV (képújság) helye a Pr -TELECOM új csatorna kiosztása után megváltozott!
Pálházi, Kishutai és Nagyhutai Pr-Telecom előrefizetéssel rendelkezők a
VHF3 231.25 frekvencián találják a Pálházi Tv adását.

Kategória: Friss hírek

FELHÍVÁS

 

Tisztelt Pálházai Lakosok!

 

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázat keretében szelektív (sárga) hulladékgyűjtő edények kiosztását

 

2015. szeptember 14. napján (hétfő) kezdi meg.

Az átvételhez kérem, készítsék elő a személyi igazolványt, lakcímkártyát és adókártyát.

 

Minden szelektív (sárga) 120 L-es edény a Társulás tulajdonát képezi,
ezért felhívom a lakosság figyelmét, hogy az edényt rendeltetésszerűen használja, melybe papír, műanyag és fém hulladékot helyezhet el. Ez edények ürítése plusz költséggel nem jár!

 

A szállítás időpontjáról a kiosztás során adunk tájékoztatást.

 

Amennyiben akadályoztatás estén a lakos nem tudja az edényt átvenni,
lehetősége van meghatalmazottat megbízni. A szükséges meghatalmazás a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

 

 

Tisztelettel:
    Csató Szabolcs sk.
    jegyző

Kategória: Friss hírek

Pálháza Városi Sport Egyesület Birkozó szakosztályának

2014/2015 évi eredményei.

 

 

2014. szeptember 20-án Kazincbarcika Nemzetközi Munkácsi Kupa:

Szedlák Zoltán I. helyezett,
Szedlák Bálint I. helyezett,
Fábián Meliton III. helyezett.

 

 

 

 

2014. Október 10. Nagyrozvágy Nemzetközi Kupa:

Szedlák Zoltán I. hely,
Szedlák Laura I.
Szedlák Bálint I.
Fábián Meliton III.
Tóth Orsolya II.
Tóth Róbert I.
Kanalas Ferenc III.
Dandás Hermina I.
Biró Kitty I. hely.

 

 

 

 

2014. október 18. Gyöngyös:

Szedlák Bálint III. hely,
Fábián Meliton V. hely.

 

 

 

 

2014. Október 25. Hidasnémeti:

Fábián Meliton II.
Dandás Hermina II.
Tóth Róbert III.
Tóth Gergő III.
Szedlák Bálint II.
Biró Kitty I.
Tóth Orsolya II.
Szedlák Laura I.
Szedlák Zoltán I. hely.

 

 

 


2014. November 15. Adács:

Szedlák Zoltán II.
Tóth Róber II.

 

 

 


2014. December 13. Sátoraljaújhely:

Dandás Hermina I. hely,
Biró Kitty I.
Fábián Meliton II.
Kanalas Ferenc I.

 

 

 


2015. Március 14. Pestszentimre Diák Olimpia:

Biró Kitty III. hely,
Dandás Hermina 8. hely.

 

 

 


2015. Április 18. Dorog Diák Olimpia:

Tóth Róbert 7. hely.

 

 

 


2015. Április 25. Karcag:
Szedlák Bálint

 

 

 

2015. Május 2. Szerencs:

Horváth Ferenc III. hely,
Tóth Gergő III. hely.

 

 

 

2015. Május 17. Nyíregyháza:

Tóth Róbert I. hely,
Tóth Gergő II. hely,
Dandás Hermina II. hely.

Kategória: Friss hírek

 

 

 

jaras0

 

 

 

jaras1

Kategória: Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ

a 2015. március 01. napjától igénybe vehető, Önkormányzat által biztosított települési támogatásokról


2015. március 01. napján hatályba lép a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 12/2003. (VI.11.) önkormányzati rendelet.

Fontos hangsúlyozni, hogy Pálháza Város Önkormányzatának továbbra is célja a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetbe kerülő Pálházai lakosok rendszeres és eseti jellegű támogatása.

Fentiekre tekintettel az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a változásokról, az újonnan igényelhető támogatások formáiról, mértékéről, és az igénylés feltételeiről.

2015. március 01. napjától:

- a jövedelempótló támogatásokat a járási hivataloknál lehet igényelni.

- megszűnik a rendszeres szociális segély, helyette foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, amelyet a korábbiakban önkormányzat által folyósított foglalkoztatási támogatással együtt szintén a járási hivataloknál lehet igényelni.

- a költségkompenzáló támogatásokat továbbra is az önkormányzatoknál lehet igényelni, változik azonban az egyes támogatások elnevezése, a jogosultsági feltételek, valamint az támogatások mértéke.

Az Önkormányzat által nyújtott egyes támogatások:

1./ LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS lép a megszűnő Lakásfenntartási támogatás helyébe.

Települési támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek,

  1. aki családban él és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2015.-ben 42.750,- Ft),
  2. egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2015.-ben 71.250,- Ft)

feltéve, ha a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 15 %-át meghaladja és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450,-Ft/m2.

Pálháza városban az elismert minimális lakásnagyság mértéke:

-   egy személyes háztartás esetén: 35 m2

-   két személyes háztartás esetén: 45 m2

-   három személyes háztartás esetén: 55 m2

-   négy személyes háztarás esetén: 65 m2

-   négy személynél több fős háztartás esetén a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2.

A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a.

A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtásának napját követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani.

A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.


2./ RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS lép az Önkormányzati segély helyébe.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

Nem várt többletkiadásnak minősül különösen

-   alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek beiskolázása,

-   közgyógyellátásra nem jogosult gyermek akut megbetegedéséből adódó gyógyszereinek kiváltása,

-   amennyiben a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személyt ápolnak,

-   tüzelő beszerzése, illetve a fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás, amennyiben a kérelmező ilyen jogcímen lakásfenntartásra biztosított települési támogatásban nem részesül,

-   elemi kár,

-   akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás, betörés) követtek el és amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.

A rendkívüli települési támogatás minimális mértéke alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a (2.280,- Ft), maximális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-a (17.100,- Ft).

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft), egyedül élő esetében 250 %-át (71.250,- Ft).

Rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb négyszer adható ugyanazon személynek (családnak).

 

 

3./ TEMETTETÉS KÖLTSÉGEIHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényelhető a megszűnő Temetési segély helyébe

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó kérelmező részére, amennyiben a temettetés költségei a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha a temetés költségei nem haladják meg a helyben elismert legolcsóbb temetés 120 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

-   családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft),

-   egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350% (99.750,- Ft).

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint jövedelemigazolást.

Temetési költségekre tekintettel rendkívüli települési támogatás iránti kérelem kizárólag a temetést követő 2 hónapon belül nyújtható be.

A felsorolt települési támogatások igénylésének további részletes szabályait és feltételeit a 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletünk tartalmazza.

Az igényléssel kapcsolatosan felvilágosítást és segítséget kérhetnek Pálháza Város Polgármesteri Hivatalában Makó Edina ügyintézőnél.

 

Pálháza, 2015. március 01.

 

 

 Tisztelettel:

                                                          Szebeni Endre

                                                           polgármester

Kategória: Friss hírek
No images found.