line
line
Pálháza | Üdvözöljük Hegyköz szívében
péntek, 08 szeptember 2017 07:14

Felhívás (iskolakezdési támogatás)

FELHÍVÁS

 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban élő gyermekek részére iskolakezdési támogatás kifizetését engedélyezi az alábbiak szerint:

 

Főiskolai, egyetemi hallgatók részére                                  12.000,- Ft/fő

 

Középiskola, 6 osztályos gimnázium 3.-6. évfolyamán

tanulók részére                                                                      10.000,- Ft/fő

 

Általános iskolai tanulók részére és a 6 osztályos

gimnázium 1.-2. évfolyamán tanulók részére                      6.000,- Ft/fő

 

A pálházai tanulók részére a támogatás kifizetése a Hegyközi Általános Iskola által átadott kimutatás alapján történik.

A nem helyben tanuló általános iskolai tanulók; középiskolai, főiskolai és egyetemi hallgatók részére történő kifizetéshez érvényes iskolalátogatási igazolás leadása szükséges.

 

A településen tartózkodási hellyel rendelkező diákok támogatásának feltétele: igazolás bemutatása az állandó lakcím szerint illetékes jegyzőtől, mely szerint az érintett településen nem részesül az iskolakezdéssel kapcsolatos támogatásban.

 

Az iskolalátogatási igazolás leadásának határideje: 2017. október 31., melynek elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Makó Edinánál vagy telefonon a 47/370-001-es telefonszámon.

 

Pálháza, 2017. szeptember 7.

 

 

Polgármesteri Hivatal

Kategória: Friss hírek
csütörtök, 17 augusztus 2017 07:04

Határozat községi zárlat elrendeléséről!

BO 11 ÉL 662 5 2017 page 0

 

 

 

 

BO 11 ÉL 662 5 2017 page 1

Kategória: Friss hírek
hétfő, 03 július 2017 13:52

Fogadóóra (Mozgáskorlátozottak)

mozgáskorl

Kategória: Friss hírek
szerda, 05 április 2017 13:33

Hirdetmény az óvodai felvételről

Óvodabeirat2017

Kategória: Friss hírek
kedd, 04 április 2017 11:45

Felhívás

FELHÍVÁS

 

Tisztelt Pálházai Lakosok!

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

zöldhulladék gyűjtéséhez

háztartásonként 1 db 120 l-es speciális zöldhulladék gyűjtő zsák

kiosztását kezdi meg várhatóan 2017. év április második hetétől kezdődően.

 

 

A zöldhulladék elszállítása ingyenes, a gyűjtéshez a hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató díjmentesen biztosítja. A zsákok kiosztását a járat dolgozói végzik, minden fogyasztó postaládájába elhelyeznek egy darabot.

A szolgáltató munkatársai kizárólag a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, biológiailag lebomló, a közszolgáltató által biztosított zsákokban gyűjtött zöldhulladékot szállítják el.

A zsákokban elhelyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb.. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

 

A nem kötegelt ágak nem kerülnek elszállításra!

 

A zsákba kizárólag a fent felsorolt hulladékok kerülhetnek!

Amennyiben a zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, a szolgáltató a zsákot nem szállítja el!

 

A megtelt zsákokat a lakosság a gyűjtési időpontoknak megfelelően kell hogy kihelyezze ingatlanja elé. A gyűjtőjáraton dolgozó munkás a teli zsák gyűjtésével egyidejűleg csere zsákot helyez el a lakos postaládájában.

 

A zöldhulladék gyűjtő zsák 2017. május hónaptól kezdődően

minden hónap második pénteki napján kerül elszállításra.

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

 

 

               Tisztelettel:

                                    Csató Szabolcs sk.

                                              jegyző

Kategória: Friss hírek
hétfő, 27 február 2017 14:32

Tisztelt Pálházi Lakosok !

Tisztelt Pálházi Lakosok !

 

Sajnálatos módon az utóbbi időszakban megszaporodott településünkön az illegális szemétlerakás.

Leginkább az a jellemző, hogy a közterületen lévő szelektív hulladék-lerakó helyek mellett helyezik el az otthon összegyűjtött és zsákokba pakolt - sok esetben különböző veszélyes hulladékot is magába foglaló - szemetet. Az ilyen felelőtlen magatartás, súlyosan veszélyezteti környezetünket minden szempontból. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy segítsenek nekünk abban, hogy az ilyen eseteket megakadályozzuk, valamint az elkövetőkkel szemben hatékonyan lépjünk fel és a megfelelő szankciót tudjuk alkalmazni velük szemben. Kérek mindenkit, akinek ilyen eset a tudomására jut, azt haladéktalanul jelezze felém, valamint az Önkormányzat felé, akár fényképfelvételt is csatolva.

A bejelentő adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Óvjuk meg közösen településünk tisztaságát !

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm !

 

 

Tisztelettel :      Szebeni Endre

                           polgármester

Kategória: Friss hírek
csütörtök, 15 december 2016 10:32

Hirdetmény (Bursa Hungarica)

 

 

Hirdetmény

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 12.-én tartott ülésén a 99/2016.(XII.12.) és a 100/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2017. évi fordulójában beadott pályázatokat elbírálta.

 

A döntésről minden pályázó elektronikus levélben kerül kiértesítésre.

 

 

Általános információk:

„A” típus

2016/2076. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat:

 

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/fő/hó         15 db

                                         Összesen:                     15 db

 

 

„B” típus

A 2017/2018. tanévtől kezdődően 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalt, aki a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

 

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/hó/fő         1 db

                                         Összesen:                     1 db

 

 

Pálháza, 2016. december 14.

                                                                                        Csató Szabolcs sk.

                                                                                                  jegyző

Kategória: Friss hírek
szerda, 30 november 2016 08:44

Köszönetnyilvánítás

 

 

köszönet page 0

Kategória: Friss hírek
No images found.