line
line
Pálháza | Üdvözöljük Hegyköz szívében
hétfő, 11 december 2017 13:51

Határozat

mézel 0

 

 

 

 

 

 

mézel 1

Kategória: Friss hírek
szerda, 06 december 2017 13:23

Álláshirdetés (családsegítő)

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.02-2018.12.31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka módszereivel Alsóregmec, Felsőregmec, Mikóháza, Vilyvitány és Kovácsvágás településeken.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

a Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján,

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    • a képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
    • fényképes szakmai önéletrajz


-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

Apályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulicska Lászlóné nyújt, a 06-47-

371-000 -os telefonszámon.

Apályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1197/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

Személyesen: Ulicska Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33. .

Apályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

Kategória: Friss hírek

FELHÍVÁS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

SZEMÉTDÍJ MENTESSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁS IGÉNYLÉSÉRE

 

 

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek, Egyéni Vállalkozók!

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási rendelete tartalmazza a településen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezeteket érintő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alóli mentességet.

A jegyző igazolása alapján a vállalkozóknak megadott mentesség minden év december 31-ig tart.

 

A 2018. évre vonatkozó mentességhez az igazolást ismételten kérelmezni kell, és a kiállított igazolást a gazdálkodó szervezetnek 2017. december 1. és december 31. napja között kell igazolhatóan benyújtania a Zempléni ZHK. Kft. felé. E határidő jogvesztő!

 

Fenti határidőre tekintettel felhívom az érintettek figyelmét, hogy a mentességhez szükséges igazolás kiadását haladéktalanul kérelmezzék hatóságomnál.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.palhaza.hu honlapról, vagy igényelhető a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

Pálháza, 2017. november 23.

 

Csató Szabolcs

jegyző

 

 

KÉRELEM igazolás kiadására 2018. évi szemétdíj mentességhez

Kategória: Friss hírek

Hirdetmény

 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 16.-án tartott ülésén a 89/2017.(XI.16.) és a 90/2017.(XI.16.) Képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2018. évi fordulójában beadott pályázatokat elbírálta.

A döntésről minden pályázó elektronikus levélben kerül kiértesítésre.

 

 

 

Általános információk:

 

„A” típus

2017/2018. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat:

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/fő/hó         11 db

                                         Összesen:                     11 db

 

 

 

 

„B” típus

A 2018/2019. tanévtől kezdődően 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalt, aki a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

 

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/hó/fő         1 db

                                         Összesen:                     1 db

 

 

 

 

Pálháza, 2017. november 24.

 

 

                                                                                        Csató Szabolcs sk.

                                                                                                  jegyző

Kategória: Friss hírek
kedd, 24 október 2017 13:08

Meghívó! Táncház!

Meghívó tánház5 1

Kategória: Friss hírek
No images found.