line
line
péntek, 24 november 2017 08:12

Hirdetmény: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2018.

Értékelés:
(0 szavazat)

Hirdetmény

 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 16.-án tartott ülésén a 89/2017.(XI.16.) és a 90/2017.(XI.16.) Képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2018. évi fordulójában beadott pályázatokat elbírálta.

A döntésről minden pályázó elektronikus levélben kerül kiértesítésre.

 

 

 

Általános információk:

 

„A” típus

2017/2018. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat:

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/fő/hó         11 db

                                         Összesen:                     11 db

 

 

 

 

„B” típus

A 2018/2019. tanévtől kezdődően 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalt, aki a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

 

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/hó/fő         1 db

                                         Összesen:                     1 db

 

 

 

 

Pálháza, 2017. november 24.

 

 

                                                                                        Csató Szabolcs sk.

                                                                                                  jegyző

No images found.